Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet

Budapest, VIII. ker. Gyulai Pál u. 9. Telefon: (06-1) 268-96-12

Bemutatkozunk

Egyházközségünk 1948. február 1-én alakult, az első istentisztelet a VIII. ker. Gyulai Pál utca 9. sz. ház első emeleti nagytermében volt február 8-án, vasárnap délelőtt 1/2 11-kor.

Alapító lelkipásztorunk Farkas József (1914-1999). Nyugdíjba vonulása után, 1987-ben, átadta a stafétabotot lelkésztársának, Karsay Eszternek.

Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet - Gyulai Pál utca 9.


A Gyulai Pál utcai 300 ülőhelyes nagy imaterem nagyszerű lehetőséget ad, hogy "oratorium" és "laboratorium" is legyen, ahol kimunkálható a holnap egyháza: a modern gyülekezeti élet.

Új tagokat és érdeklődőket a vasárnapi istentiszteletre és más alkalmakra is szeretettel várunk!

Az egyházközséghez a Belső-Erzsébetvárosból a VII. kerület Károly körút - Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út által határolt kicsiny rész tartozik. A VIII. kerületből pedig a Gyulai Pál utca - Kőfaragó utca - Bródy Sándor utca - Múzeum körút - Rákóczi út által határolt terület a benne foglalt utcákkal (Vas utca, Szentkirályi utca, Puskin utca, Trefort utca).

Közhasznú alapítványunk neve: OIKODOMÉ Alapítvány, amire köszönettel fogadunk adományokat és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlását.
A görög szó építkezést jelent: fizikai és lelki értelemben egyaránt használja az Újszövetség.: nemcsak a gyülekezeti terem építését, felújítását szolgálják az adományok, hanem lelki- spirituális építkezést is.

A Klauzál térről véglegesen a Gyulai Pál utcában...

Eleinte két istentisztelet volt vasárnaponként: a VII.ker. Klauzál tér sarkán bérelt üzlethelyiségben, és a VIII.ker. Gyulai Pál u. 9. sz. alatt, az akkori Bethánia Egylet székházában.

"Hivatalos nevünk" ma is őrzi a Klauzál téri istentiszteletek emlékét:
"Budapest - Klauzál téri Református Egyházközség".

A Klauzál téri bérelt helyiséget hamarosan el kellett hagyni, mert egy vállalatnak kellett a hely. Átmenetileg a Wesselényi utca 18. szám alá költöztették a gyülekezetet.
De onnan is el kellett jönni, mert a feljelentések szerint "a gyülekezet éneklésével zavarta a lakók nyugalmát". Így maradt a Gyulai Pál utcai székhely a végleges.
Amikor 1952-ben a Bethánia Egyletet föloszlatták, akkor az Egylet hivatalos ajándékozási szerződéssel odaadta székházát a Klauzál téri Egyházközségnek. Így egy évig tulajdonunk lett a ház, azután államosították, és csak az istentiszteleti termünk maradt meg. Se templom, se parókia, se lelkészi hivatal, semmi.
Templom építésről álmodni sem lehetett akkoriban, egyébként sem volt alkalmas terület, sem pénz. De nekünk ma már nem is hiányzik az a külsőség. A lelki tartalomra tesszük a hangsúlyt.

Gyulai Pál utca 9.: A Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet székhelye

1997-ben sikerült visszavásárolni egy földszinti lakást, 2001-ben egy másikat, azután egy harmadikat, azóta ezekben tartunk bibliaórákat és különböző csoportos összejöveteleket.

Templomot tehát senki ne keressen, se tornyot, mert egyszerű kétemeletes társasházban van a székhelyünk. Hétköznaponként a földszinti teremben tartjuk az összejöveteleket. (Az udvaron balra van a bejárat.) Egy szép, belső kertet alakítottunk ki az udvarból, mert szeretjük és óvjuk a teremtett világot a belváros közepén is.

Kérjük gyülekezetünk Tagjait, hogy az egyházfenntartói járulékot és adományaikat
az alábbi számlára utalják:
OTP Bank
Budapest Klauzál téri Református Egyházközség
Számlaszám: 11707024-22100995

Köszönjük!